ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน - Knowledgebase
ทรัพยากร-ความรู้
COC บุรีรัมย์ > ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมิน The Bathel Index Stroke
แบบตอบกลับแม่และเด็กหลังคลอด
แบบฟอร์มติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยล้างไต CAPD
» ห้วข้ออื่น
ความรู้วิชาการ
แนวคิด การติดตามเยี่ยมบ้าน...
การจัดระดับความรุนแรง หรือประเภทผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน
ระดับความต้องการการดูแล และ ความถี่ของการเยี่ยมบ้าน
» ห้วข้ออื่น
ประกาศทั่วไป
คู่มือการใช้งานโปรแกรม cocr9.info
สคริปร์ดึงข้อมูลเข้าออก HosXp
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานเยี่ยมบ้าน
 
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 

ยังไม่มีเรื่องในหมวดนี้

 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811