แบบประเมิน The Bathel Index Stroke
ทรัพยากร-ความรู้
COC บุรีรัมย์ > ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมิน The Bathel Index Stroke

เนื้อหา

แบบประเมิน Bathel Stroke

เอกสารแนบ:
the_barthel_index.docx the_barthel_index.docx

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 45
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 01/10/2014 15:37:44
เข้าชม: 498
Rating (Votes): Article rated 4.6/5.0 (10)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811