แบบตอบกลับจิตเวช
ทรัพยากร-ความรู้
COC บุรีรัมย์ > ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน > ทรัพยากร-ความรู้

แบบตอบกลับจิตเวช

เนื้อหา

แบบตอบกลับจิตเวช

เอกสารแนบ:
แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช.pdf แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 66
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 17/12/2015 10:22:41
เข้าชม: 253
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (8)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811