แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานเยี่ยมบ้าน
ทรัพยากร-ความรู้
COC บุรีรัมย์ > ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน > ทรัพยากร-ความรู้

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานเยี่ยมบ้าน

เนื้อหา

คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานเยี่ยมบ้าน   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการทำงานด้านการเยี่ยมบ้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสุขภาพ   ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน    แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานเยี่ยมบ้าน  เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม

เอกสารแนบ:
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการในชุมชน.pdf แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการในชุมชน.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 67
พื้นที่ Case: ประกาศทั่วไป
วันที่เพิ่มเข้า: 17/12/2015 11:28:56
เข้าชม: 209
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (9)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811